Poerwokerto             Zusterschool                     M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     17-10-2011

Andere benaming

Ursulinenschool

 

Ligging

Dit gebouw van de Zusters Ursulinen lag in het centrum van de stad; ­het wordt op geen enkele kaart aangegeven. Volgens een kenner-van-de-stad lagen de Rooms-katholieke kerk en de missiescholen aan weers­zijden van de Schoolweg, iets weste­lijker dan Hotel van de Beek. Tijdens de Japanse bezetting was hier de Kempetai gevestigd. Het kamp was ondergebracht in één van de schoolgebouwen.

 

 

Kampleiding

Dr A.C.Zwaan

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

19-10-1945

Omgeving (1)

 

 

 

ma,vr,ki

xx-10-45 (2)

 

Poerwo: Tipar

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Poerwo=Poerwokerto

(1) wijde omstreken, o.a. ook Tjilatjap, Poerbolinggo

(2) eind oktober 1945

 

Omstandigheden

wonen                   ruime kamers, ruime ligplaatsen, elektrisch licht

sanitair                  goed

voeding                 het eten was goed; men kon eten bijkopen

water                     goed putwater, maar in hoeveelheid onvoldoende

gezondheid           goed

medische zorg     er waren enige medicijnen aanwezig; er waren twee verpleegsters onder de geďnterneerden;

                              er was een dokter beschikbaar (Dr Soerono)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 97

CIB-verslag, 26.11.46, NIOD, IC 055268=054595=054653

NEFIS-weekrapport, 07.02.46, CAD AA 19 (alle Europeanen uit Tjilatjap overgebracht)

NIBEG-rapport 2, dec. 1945, NIOD, IC 060370, pg 4

Verslag van kampen in Banjoemas, NIOD, IC 055272=054617=054656

Vries, Mw B.V. de en Mw M.Elberts Doyer-van Slee, Verslag, NIOD, IC 055282=054591; NA, AS 2223

Zwaan, A. - Persoonlijke mededeling

 

 

 

Index          Kampen in Midden-Java