Poerworedjo             Zusterschool                     M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     20-10-2011

Andere benaming

Mariaschool

 

Ligging

Poerworedjo lag ongeveer 40 km zuid-zuid-west van Magelang (niet te verwarren met het veel kleinere Poer­woredjo in de residentie Banjoemas). Een stadskaart bestaat niet, maar in de Kampatlas, Deel I, pg 131 is een deelvergroting van de Topografische kaart 46.42 B weergegeven.

De Zusterschool (van de Zrs OLV van het H.Hart) was een lagere school voor meisjes. Deze lag naast de lagere school voor jongens (van de Broeders van Liefde), die op zijn beurt weer naast de RK-kerk-en-pastorie gelegen was. Het gehele RK-missie-complex lag in het centrum van de stad, aan de 1e Herenstraat.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-04-1946

Omgeving

 

109

109

vr,ki (1)

19-07-1946

 

Vrijgelaten (2)

 

 

vr,ki

19-07-46 (3)

 

Gom: Barakkenkamp

 

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

Gom=Gombong

(1) allen (Indo-)Europese afkomst

(2) sommigen mochten op eigen risico vertrekken, overigen kozen voor evacuatie naar Gombong

(3) volgens Mw Jonkman was er ook een evacuatie naar Gombong op 29-06-1948

 

Omstandigheden

wonen                   ieder had een redelijke slaapplek

water                     slechts één kraan met weinig water

sanitair                  redelijk tot goed

gezondheid           veel malaria en tragoom-ogen

medische zorg     heel goed

behandeling          goed, geen vijandige houding van de bewakers

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 103

Beusekom, C.A. van - Persoonlijke mededeling

Jonkman, Mw M.C. – Persoonlijke mededeling

Loen-van Beckhoven, Jopie - Persoonlijke mededeling

Nijs-Juta, Mw C. de - Persoonlijke mededeling

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 103

 

Naamlijsten

Loen-van Beckhoven, Jopie - Persoonlijke mededeling (reünielijst 20-10-2001, 45 vrouwen, 74 personen)

Nijs-Juta, Mw C. de - Persoonlijke mededeling (naamlijst van 31 vrouwen, totaal 109 personen)

 

 

Plattegrond

Naamlijst

 

 

Index          Kampen in Midden-Java