Tegal                          Zusterschool                     M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     15-10-2011

Ligging

De Zusterschool lag aan de noordzijde van het terrein van de RK-missie aan de weg Kraton-West, dicht bij de kruising met Kraton-Zuid; de poort van het kamp lag aan de Kraton-West. Het kamp was omheind met een 2,5 meter hoge bamboe-schutting.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

20-01-1946

Tegal: Kampret

 

308 (1)

308

vr,ki

xx-06-1946

 

Tegal: Pangka

308

0

vr,ki

ki=knideren, vr=vrouwen

(1) afgeleid uit de kampsterkte van het latere kamp Pangka

 

Omstandigheden

medische zorg     naast het schoolgebouw lag een klein gebouw, waar de polikliniek was gevestigd

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 92

Boogaard, R., L.Hoestland en F.Scheers – Persoonlijke mededeling

Sieverts, Th. – Dagboek, NIOD, IC 081888, pg 8

 

 

 

 

Index          Kampen in Midden-Java