Madioen                       Djosènan                         O-Java

 

                                                                                                                                                                     19-11-2011

 

Ligging

De plaats Djosènan lag ongeveer 3 km ten zuiden van Madioen. Djosènan staat vermeld op de Topografische kaart (blad 51.41 C).

 

Het kamp bestond uit 8 barakken (van 6x28 m) van een noodhospitaal, onderling verbonden door galerijen (zie plattegrond). De barakken hadden één verdieping; de achterste twee barakken waren een open loods en een loods met onduidelijke bestem­ming. Er verbleven onge­veer 80 personen per barak.

 

Kampcommandant

Sueleyman

 

Kampleiding

Mw L.H.Brakke, Hr H.E.Heintz

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

02-11-1945

Omgeving

 

450

450

vr,ki,om

05-02-1946

 

 

 

502 (1)

vr,ki,om

16-02-1946

 

 

 

492

vr,ki,om

xx-02-1946

Mad: Ursulinen.

 

 

 

vr,ki

12-06-1946

Ngawi: Gevangenis

 

 

492

jo,ma

xx-xx-1946

Mad: Poerwodadi

 

 

 

jo,ma

xx-xx-1946

Mod: Soemobito

 

 

 

ma,vr,ki

xx-xx-1946

 

Plao: Girimojo 1

 

 

ma,vr,ki

15-10-1946

 

Evacuatie (2)

 

 

ma,vr,ki

05-11-1946

 

Evacuatie (3)

 

 

ma,vr,ki

09-12-1946

 

 

 

332 (4)

ma,vr,ki

20-12-1946

 

Ngawi: Dawoe

 

 

ma,vr,ki

20-12-1946

 

Evacuatie (5)

 

0

ma,vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, om=oude mannen, vr=vrouwen

Mad=Madioen, Mod=Modjokerto, Plao=Plaosan; Ursulinen.=Ursulinenschool

(1) 316 vrouwen, 176 kinderen, 10 oude mannen, bijna allen Indo-Europeanen

(2) per trein naar Batavia, aankomst 16-10-1946 (Kramat-kamp)

(3) per trein naar Batavia, aankomst 7-11-1946 (Kramat-kamp)

(4) 67 mannen, 117 vrouwen, 148 kinderen

(5) per trein naar Batavia, aankomst 22-12-1946 (Kramat-kamp)

 

Omstandigheden

voeding                 eerste 2 maanden 400 g rijst pppd, later 200 à 300 g rijst pppd, koffie, thee, suiker, zout

wonen                   slechte verlichting, er was wel elektriciteit, geen meubels

water                     één kraan, weinig water

sanitair                  slecht

medische zorg     redelijk, ziekenzaaltje (o.l.v. Zr Sellamares), ernstig zieken naar Zkhs in Madioen (Dr Midi)

sterfgevallen        6 personen

nieuws                  geen radio, clandestien een Indonesische krant

klimaat                  warm, vochtig

bagage                   veel eigen spullen, zoals matrassen, klamboes, keuken-inventaris

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 162-163

Berichten uit het binnenland, 10.01.47, PGH, NA, PGH 1419, pg 18

IRK-rapport 05.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, map 4, Nr 19 = NIOD, IC 054865

IRK-rapport 09.12.46, NIOD, IC 054592, nr 6

Langenberg, P.T. - Persoonlijke mededeling

Lefeu, E.E.A. – Persoonlijke mededeling

Rapport Intell. en Loyaliteitsonderzoek 18.10.46, NIOD, IC 014383-014384

Verslag, NIOD, IC 055262=054585

Verslag 23.12.46, NIOD, IC 054656=055267

Verslag bezichtiging kampen Midden- en Oost-Java, 16.02.46, NEFIS/CMI-document, BuZa 2164

Verslag Subcommissie Bestandscommissie, 20.12.46,  NIOD, IC 055273 (evacuatie) = NA, CZM 1990, pg 6

 

Plattegronden

Kuijper, K.R. de – Persoonlijke mededeling

 

Huidige situatie

Het kamp is nu een politiehoofdkantoor (2003, fotograferen verboden).

 

 

Plattegrond

 

 

Index          Kampen in Oost-Java