Madioen                       Djosènan                         O-Java

 

                                                                                                                                                                     19-11-2011

 

 

admin=administratie

sloot=greppel, meestal droog

comm=commandant

vlag=vlaggemast

galerij=overdekte open gang

WC-B=WC+badhok

kook=overdekte open kookplaats

WP=wachtpost

kr=kraan

WT=wachttoren

pomp=pompstation met waterbak

zaal=ruimte voor bijeenkomsten

put=waterbak, gevuld vanuit kraan

 

 

 

Bron: Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 164 (tekening K.R. de Kuijper)

 

 

Index           Terug naar Djosenan