Evacuatie: categorie 2

                                                                                                                                    27-12-2011

Evacuatie per vliegtuig van Solo naar Batavia

 

Code

Datum

Van

Naar

Aantal (1)

Totaal

III - 4

20-5-1946

Solo

M. Poelo

82

82

III A – 5

21-5-1946

Solo

M.Poelo

72

72

III B - 6

22-5-1946

Solo

M.Poelo

49

49

III C – 7

23-5-1946

Solo

M.Poelo

85

85

III D – 8

25-5-1946

Solo

M.Poelo

46

46

III E – 9

27-5-1946

Banjoebiroe 10

M.Poelo

14

14

III F – 10

28-5-1946

Banjoebiroe

M.Poelo

30

30

III G -11

29-5-1946

Ambarawa

Banjoebiroe

Jogjakarta: Barongan

Jogjakarta: Poendoeng

Kramat

**

**

**

**

124

III H – 12

31-5-1946

Banjoebiroe

M.Poelo

65

65

III I – 13

1-6-1946

Banjoebiroe

Salatiga

M.Poelo

***

*

64

III J – 14

3-6-1946

Banjoebiroe

Kramat

59

59

III K – 15

4-6-1946

Solo: Lodjiwetan

Kramat

33

33

III L - 16

5-6-1946

Banjoebiroe

Salatiga

Kramat

**

**

36

III M – 17

6-6-1946

Djombang

Djombang: Tjeweng

Modjokerto: Soemobito

Kramat

*

*

**

70

III N – 18

7-6-1946

Solo: Karangpandan

Solo: Hospitaal

Solo: Langenhardjo

Sragen

Kramat

**

**

**

**

44

III O – 19

10-6-1946

Djombang: Tjeweng

Modjokerto: Patjet

Modjokerto: Soemobito

Kramat

*

*

***

88

III P – 20

11-6-1946

Djombang: Tjeweng Modjokerto: Brangkal

Modjokerto: Dilem

Modjokerto: Dinojo

Modjokerto: Soemobito

Kramat

*

**

*

**

**

57

III Q -21

12-6-1946

Djombang: Tjeweng

Modjokerto: Dilem

Modjokerto: Patjet

Modjokerto: Soemobito

Kramat

**

*

**

*

15

III R -22

13-6-1946

Modjokerto: Dilem

Modjokerto: Dinojo

Modjokerto: Soemobito

Solo: Mandjoeng

Tegal

Kramat

*

*

*

**

*

63

III S – 23

14-6-1946

Djombang: Tjeweng

Modjokerto: Soemobito

Solo

Solo: Mandjoeng

Kramat

*

*

**

**

64

III T – 24

17-6-1946

Djombang: Gevangenis

Modjokerto: Dilem

Modjokerto: Soemobito

M.Poelo

*

*

***

115

III U – 25

18-6-1946

Malang: De Wijk

M.Poelo

104

104

III V – 26

19-6-1946

Djombang

Malang: De Wijk

Malang: Kleine Boei

Malang: Marinekamp

Modjokerto: Soemobito

Sidoardjo

M.Poelo

*

***

*

*

*

*

132

III W -27

20-6-1946

Malang: De Wijk

Malang: Kleine Boei

Malang: Lowokwaroe

Ngawi

Plaosan

Modjokerto: Soemobito

M.Poelo

***

*

*

*

*

*

92

III X - 28

21-6-1946

Onbekend

M.Poelo

71

71

III Y – 29

22-6-1946

Lawang

Malang: De Wijk

Malang: Kleine Boei

Malang: Lowokwaroe

Probolinggo: Bremi/Kroetjil

M.Poelo

*

***

*

*

*

104

III Z – 30

24-6-1946

Malang: De Wijk

Modjokerto: Soemobito

M.Poelo

*

***

123

III Za - 31

25-6-1946

Malang: De Wijk

Tegal

Kramat

***

*

115

III Z – 30

26-6-1946

Malang: De Wijk

Tegal

Kramat

***

*

119

III Z – 31

27-6-1946

Malang: De Wijk

Solo

Kramat

***

*

85

III Z – 32

28-6-1946

Malang: De Wijk

Kramat

107

107

III Z – 33

29-6-1946

Malang: De Wijk

Dampit ????

Kramat

121

1

122

III Z – 34

1-7-1946

Djombang: Tjeweng

Kediri

Modjokerto: Soemobito

Soerabaja?

M.Poelo

*

*

***

*

123

III Z – 35

2-7-1946

Malang: De Wijk

Batoe

Baros

M.Poelo

***

*

*

105

III Z – 36

3-7-1946

Malang: De Wijk

M.Poelo

106

106

III Z – 37

4-7-1946

Batoe: Poenten

Batoe: Songgoriti

Malang: De Wijk

Malang: Marinekamp

Singosari: Klampok

M.Poelo

*

*

***

*

*

132

III Z – 38

5-7-1946

Malang: De Wijk

Malang: Lowokwaroe

Singosari: Klampok

Solo

M.Poelo

***

*

*

*

83

III Z – 39

6-7-1946

Djombang: Tjeweng

Modjokerto: Brangkal

Modjokerto: Dinojo

Modjokerto: Soemobito

M.Poelo

**

*

*

**

127

III Z - 40

8-7-1946

Djember

Djombang: Tjeweng

Modjokerto: Dinojo

Modjokerto: Patjet

Modjokerto: Soemobito

Kramat

*

**

*

*

**

100

III Z – 41

9-7-1946

Djombang: Tjeweng

Malang: De Wijk

Modjokerto: Tjeweng

Kramat

*

***

*

122

III Z – 42

10-7-1946

Malang: De Wijk

Modjokerto: Soemobito

Kramat

***

*

92

III Z – 43

11-7-1946

Batoe

Batoe: Songgoriti

Gondang Legi: Gond. Legi

Lawang: Tawangsari

Malang

Kramat

*

**

*

**

*

94

III Z – 44

12-7-1946

Batoe

Lawang

Malang: De Wijk

Kramat

*

**

**

88

III Z – 45

13-7-1946

Djombang: Tjeweng

Lawang: Tawangsari

Modjokerto: Brangkal

Modjokerto: Dinojo

Modjokerto: Patjet

Modjokerto: Soemobito

Kramat

*

*

*

***

*

*

118

III Z – 46

15-7-1946

Klaten

Klaten: Gantiwarno

Lawang: Tawangsari

Pekalongan

M.Poelo

***

*

*

*

97

III Z – 47

16-7-1946

Klaten: Gantiwarno

Klaten

Lawang

Soekaboemi

M.Poelo

**

**

*

*

100

III Z – 48

17-7-1946

Klaten

Madioen: Djosenan

Ngawi

Ngawi: Dawoe

Plaosan: Girimojo

Madioen: Kanigoro

M.Poelo

*

*

*

**

*

*

109

III Z – 49

18-7-1946

Madioen: Djosenan

Madioen: Kanigoro

Magelang: Mètèseh

Modjokerto: Soemobito

Ngawi: Dawoe

Plaosan

M.Poelo

*

*

***

**

*

*

141

III Z – 50

19-7-1946

Jogjakarta: Poendoeng

Magelang: Mètèseh

M.Poelo

*

***

98

III Z – 51

20-7-1946

Magelang: 2e Bataljon

Magelang: Mètèseh

Sragen

M.Poelo

*

**

*

129

III Z – 52

22-7-1946

Jogjakarta: Poendoeng

Klaten: Gantiwarno

Magelang: Mètèseh

M.Poelo

*

**

*

64

III Z – 53

23-7-1946

Jogjakarta

Gombong: Barakkenkamp

Magelang

Poerworedjo

Kramat

*

*

*

***

114

 

 

 

Totaal

 

4.591

(1)  * = weinig (< 25 %), ** = middelmatig (25 – 75 %), *** = veel (> 75 %)

 

 

 

Index          Terug naar Evacuatietransporten