Evacuatietransporten

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 27-12-2011

 

De evacuatie van de Republikeinse kam≠pen (terugkeer naar geallieerd gebied) vond hoofdzakelijk plaats in de periode april 1946 Ė mei 1947. Deze transporten kunnen in 5 categorieŽn worden ingedeeld:

 

Cat

Begin-

datum

Eind-

datum

Ver-

voer

Herkomst

Bestemming

Aantal

personen

1

Begin 1946

 

T/B

W/O-Java

Batavia

1.246

2

20-5-1946

21-7-1946

V

M/O-Java

Batavia

4.591

3

20-5-1946

23-7-1946

V

M/O-Java

Semarang

14.638

4

27-9-1946

30-5-1947

T

M/O-Java

Batavia

15.637

5

22-12-1946

22-12-1946

B

Madoera

Soerabaja

80

 

 

 

 

 

Totaal

36.192

Cat=Categorie; B=Boot, T=Trein, V=Vliegtuig

 

Uit de gegevens van deze tabel blijkt dat de evacuatietransporten werden uitgevoerd in 5 verschillende periodes, waarbij verschillende transportmiddelen (boot, vliegtuig of trein) wer≠den gebruikt en dat de evacuaties een aantal keren werden onderbroken. Dit laatste gebeurde vanwege politieke strubbelingen. In totaal werden 36.192 perso≠nen (afgerond 36.000 personen) geŽvacueerd. Naamlijsten van deze transporten liggen in het archief van het Nederlandse Rode Kruis (afdeling Oorlogsnazorg) in Den Haag.

 

De transporttabellen van de verschillende categorieŽn geven slechts een globaal inzicht hoe de evacuaties zijn verlopen, maar met deze tabellen is het niet mogelijk om de eva≠cuatiedatum van een individueel persoon te herleiden. Daarvoor moet men op zijn minst de beschikking hebben over de naamlijsten zelf, maar ook dan is de exacte her≠komst, het laatste kamp waar de betrokkene werd geÔnterneerd, niet met zekerheid vast te stellen.

 

 

Transporttabel categorie 1

Transporttabel categorie 2

Transporttabel categorie 3

Transporttabel categorie 4

Transporttabel categorie 5

 

 

Bron: Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 238-242

 

Index