Evacuatie: categorie 3

                                                                                                                                    27-12-2011

Evacuatie per vliegtuig van Solo naar Semarang

 

Code

Datum

Van

Naar

Aantal (1)

Totaal

III AA – 1

20-5-1946

niet aangegeven

Weeshuis

236

236

III BB – 2

22-5-1946

niet aangegeven

Weeshuis

100

100

III CC – 3

23-5-1946

Amb: Banjoebiroe

Jogjakarta: Poendoeng

Weeshuis

**

**

338

III DD - 4

27-5-1946

Amb: Banjoebiroe

Jogjakarta: Bantoel

Jogjakarta: Kota Baroe

Jogjakarta: Poendoeng

Weeshuis

**

*

*

*

190

III EE – 5

28-5-1946

Amb: Banjoebiroe

Weeshuis

185

185

III FF – 6

29-5-1946

Amb: Banjoebiroe

Jogjakarta: Bantoel

Jogjakarta: Barongan

Jogjakarta: Ganjoeran

Jogjakarta: Poendoeng

Jogjakarta: Sewoe Galoer

Solo: Langenhardjo

Weeshuis

*

*

*

*

*

*

*

400

III GG – 7

31-5-1946

Amb: Banjoebiroe

Amb: Banjoebiroe

Jogjakarta: Barongan

Weeshuis

134

2

1

137

III HH – 8

3-6-1946

Amb: Banjoebiroe 

Blora, Pati, Langsee

Solo: Lodjiwetan

Weeshuis

**

*

**

193

III II - 9

1-6-1946

Amb: Banjoebiroe

Solo: Gilingan

Solo: Lodjiwetan

Weeshuis

**

**

**

137

III JJ – 10

4-6-1946

Amb: Banjoebiroe

Blora, Langsee

Solo: Gilingan

Solo: Karangpandan

Solo: Langenhardjo

Solo: Lodjiwetan

Weeshuis

*

*

*

*

*

*

467

III KK – 11

6-6-1946

Modjokerto: Soemobito

Weeshuis

201

201

III LL – 12

10-6-1946

Djombang: RK-kerk

Djombang: Tjeweng

Modjokerto: Dilem

Modjokerto: Dinojo

Modjokerto: Patjet

Modjokerto: Soemobito

Solo: Karangpandan

Solo: Kletjo

Weeshuis

*

*

*

*

*

*

*

*

718

III MM – 13

12-6-1946

Djombang: Gevangenis

Djombang: Tjeweng

Modjokerto: Brangkal

Modjokerto: Dilem

Modjokerto: Dinojo

Modjokerto: Patjet

Modjokerto: Soemobito

Weeshuis

*

*

*

*

*

*

*

163

III NN – 14

14-6-1946

Solo: Mandjoeng

Weeshuis

69

69

III OO - 15

13-6-1946

Modjokerto: Soemobito

Solo: Mandjoeng

Weeshuis

14

56

70

III PP – 16

7-6-1946

Banjoebiroe

Poerworedjo: Klampok

Solo: Kletjo

Solo: Koesoemojoedan

Weeshuis

*

*

135

27

168

III QQ – 17

17-6-1946

Djombang: Gevangenis

Djombang: Tjeweng

Modjokerto: Dilem

Modjokerto: Patjet

Modjokerto: Soemobito

Weeshuis

1

47

1

36

263

348

III RR – 18

18-6-1946

Malang: De Wijk

Malang: Kleine Boei

Malang: Lowokwaroe

Modjokerto: Dilem

Modjokerto: Soemobito

Weeshuis

338

2

2

2

98

442

III SS - 19

19-6-1946

Malang: De Wijk

Malang: Kleine Boei

Malang: Marinekamp

Weeshuis

375

5

13

393

III TT – 20

20-6-1946

Malang: De Wijk

Malang: Kleine Boei

Malang: Lowokwaroe

Malang: Marinekamp

Weeshuis

363

15

5

5

388

III UU - 21

21-6-1946

Malang: De Wijk

Malang: Kleine Boei

Malang: Lowokwaroe

Weeshuis

370

10

2

382

III VV – 22

22-6-1946

Malang: De Wijk

Malang: Kleine Boei

Malang: Lowokwaroe

Malang: Marinekamp

Weeshuis

**

**

**

**

356

III WW - 23

24-6-1946

Djombang: Tjeweng

Malang: De Wijk

Malang: LOG

Modjokerto: Dilem

Modjokerto: Patjet

Modjokerto: Soemobito

Weeshuis

 

447

III XX – 24

25-6-1946

Djombang: Tjeweng

Malang: De Wijk

Weeshuis

 

240

III YY – 25

26-6-1946

Malang: De Wijk

Weeshuis

375

375

III ZZ - 26

27-6-1946

Malang: De Wijk

Poerwakarta

Soebang: Gevangenis

Weeshuis

354

29

38

421

27 - 32

28-6-1946

Malang: De Wijk

Malang: Marinekamp

Weeshuis

 

391

28 - 33

29-6-1946

Batoe

Malang: De Wijk

Malang: LOG

Malang: Marinekamp

Soebang: Gevangenis

Weeshuis

*

**

*

*

*

445

29 - 34

1-7-1946

Djombang: Gevangenis

Djombang: Tjeweng

Modjokerto: Brangkal

Modjokerto: Dilem

Modjokerto: Soemobito

Weeshuis

 

384

30 - 35

2-7-1946

Batoe: Poenten

Batoe: Songgoriti

Malang: De Wijk

Malang: LOG

Malang: Marinekamp

Weeshuis

*

*

**

*

*

240

31 - 36

3-7-1946

Malang: De Wijk

Malang: Lowokwaroe

Malang: Marinekamp

Weeshuis

**

*

*

362

32 – 37

4-7-1946

Batoe: Poenten

Batoe: Songgoriti

Malang: De Wijk

Weeshuis

**

*

*

391

33 – 38

5-7-1946

Batoe: Songgoriti

Batoe: Temas

Kraksaän ?

Lawang: Tawangsari

Malang: De Wijk

Malang: Marinekamp

Probolinggo: Bremi/Kroetjil

Singosari: Klampok

Weeshuis

 

370

34 - 39

6-7-1946

Djombang: Tjeweng

Modjokerto: Brangkal

Modjokerto: Dilem

Modjokerto: Patjet

Sidoardjo

Weeshuis

 

349

35 - 40

8-7-1946

Modjokerto: Brangkal

Modjokerto: Patjet

Djombang: Tjeweng

Weeshuis

 

399

36 - 41

9-7-1946

Batoe: Songgoriti

Bremi-Kroetjil

Gondang Legi: Gond. Legi

Lawang

Malang: De Wijk

Malang: Marinekamp

Weeshuis

 

346

37 – 42

10-7-1946

Batoe: Poenten

Batoe: Singgoriti

Gondang Legi: Gond. Legi

Malang: De Wijk

Weeshuis

 

337

38 - 43

11-7-1946

Batoe: Poenten

Batoe: Songgoriti

Batoe: Temas

Lawang: Tawangsari

Malang: De Wijk

Nongkodjadjar

Weeshuis

 

344

39 - 44

12-7-1946

Lawang: Tawangsari

Weeshuis

 

448

40 - 45

13-7-1946

Djombang: Tjeweng

Lawang: Tawangsari

Modjokerto: Brangkal

Modjokerto: Dinojo

Modjokerto: Patjet

Weeshuis

 

392

41 - 46

15-7-1946

Djember: Banjaän

Klaten: Gantiwarno

Weeshuis

24

95

119

42 – 47

16-7-1946

Klaten: Gantiwarno

Sragen

Weeshuis

18

112

130

43 - 48

17-7-1946

Madioen: Djosènan

Madioen: Kanigoro

Madioen: Soedhono

Plaosan: Bengka

Weeshuis

 

351

44 - 49

18-7-1946

Madioen: Djosènan

Madioen: Kanigoro

Magelang: Mètèseh

Ngawi: Dawoe

Weeshuis

*

*

***

*

382

45 - 50

19-7-1946

Magelang: Mètèseh

Weeshuis

411

411

46 - 51

20-7-1946

Jogjakarta

Magelang: 2e Bataljon

Magelang: Mètèseh

Weeshuis

30

7

206

243

47 - 53

23-7-1946

Jogjakarta: Poendoeng

Jogjakarta: Sewoe Galoer

Jogjakarta: Tjebongan

Gombong: Barakkenkamp

Poerworedjo

Weeshuis

*

*

 

240

 

 

 

Totaal

 

14.638

(1)  * = weinig (< 25 %), ** = middelmatig (25 – 75 %), *** = veel (> 75 %)

 

 

 

Index          Terug naar Evacuatietransporten