Jogjakarta                Sewoe Galoer                     M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     10-11-2011

 

 

Foto IRK, 7 februari 1946

 


 

 

Omgeving van de “Kleine put” (tekening Mw A.Vermaes)

 

 

 

 

Bron: Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 142

 

 

Index          Terug naar Sewoe Galoer