Jogjakarta                Sewoe Galoer                     M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     10-11-2011

Andere benaming

Brosot

 

Ligging

Dit zendingsziekenhuis lag in de buurt van het plaatsje Brosot, ongeveer 4 km ten westen van Srandakan, dat aan de mon­ding van de Kali Progo lag. Deze onderneming wordt vermeld zowel op de Kaart van de Onder­nemingen (nummer XXV), op de kaart in de Autowegen-Atlas (nummer 61), als op de Topografische kaart (blad 47.42 C).

Het kamp was ondergebracht in 12 gebouwen van het ziekenhuis.

 

Kampleiding

Mw Ch.E.Bos

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

03-12-1945

Omgeving (1)

 

 

348 (2)

vr,ki

07-02-1946

 

 

 

347

vr,ki

xx-03-1946

??

 

123 (3)

 

vr,ki

28-05-1946

 

Evacuatie

 

 

vr,ki (4)

xx-06-1946

??

 

50 (5)

 

vr,ki

21-11-1946

Jogja: Poendoeng

 

21

 

jo

04-12-1946

 

 

 

306 (6)

ma,vr,ki

xx-xx-xx (7)

Jogja: Poendoeng

 

21

 

ma

xx-xx-xx (8)

 

Evacuatie (9)

 

0

ma,vr,ki

jo=jongens (boven 14 jaar), ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Jogja=Jogjakarta

(1) voornamelijk Jogjakarta-stad,

(2) 149 vrouwen, 116 meisjes, 83 jongens

(3) 47 vrouwen, 14 mannen, 32 meisjes, 30 jongens

(4) allen APWI

(5) 14 vrouwen, 3 mannen, 22 meisjes, 11 jongens

(6) 94 vrouwen, 14 mannen, 198 kinderen,

(7) bij de opheffing van het kamp Poendoeng

(8) mogelijk in meerdere transporten op verschillende dagen, o.a. op 17-12-1946

(9) via het kamp Bintaran in Jogjakarta

 

Omstandigheden

voeding                 zelf betalen via kampkantoor, die daarvoor aangeboden goederen verkocht

wonen                   ruim in diverse zalen, geen elektrisch licht, olielampen

gezondheid           matig tot slecht, veel zieken, o.a. met malaria, mazelen, waterpokken, diverse huidziekten

medische zorg     twee verpleegsters aanwezig; het ene rapport spreekt van maandelijks doktersbezoek,

het andere rapport vermeldt dat er nooit doktersbezoek was.

Warga Negara      11 personen (naamlijst)

sterfgevallen        geen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 141-142

Beek-Puyt, Mw W.H. van der - Dagboekfragment

Bruggen, M.P. van - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 75

Dickmann-Smits, Mw C. – Persoonlijke mededeling (liedjes)

Führi, A.H. - Kampverslag 21.12.46, NIOD, IC 054597

Interneringskampen op Java 15.05.46, NIOD, IC 061272 (lijst van kampen)

IRK-rapport, 07.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 36

IRK-rapport, 04.12.46, NIOD, IC 054592, nr 11

Jonkers, A. - In gevangenschap bij de Republik Indonesia 22.06.46, NIOD, IC 054816, pg 8

NEFIS-document, 16.02.46, BuZa 2164 (347 vr,ki)

Verslag, NIOD, IC 055260

Verslag CIB, NIOD, IC 055261=054580

Wong, Ronnie – Evacuatie uit Sewoe Galoer via Barongan , Kawatberichten 17/3, pg 34 (juni 1999)

 

Foto’s/Tekeningen

Wong, Ronnie - Persoonlijke mededeling (groepsfoto), uit IRK-archief

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 142

Beekhuis, H. – Republikeinse kampen in Nederlands-Indië, Deel 2.6, Soerakarta, 3e druk, 2001, pg 31

Wong, Ronnie - Persoonlijke mededeling

 

Naamlijsten

Dickmann-Smits, Mw C. – Naamlijsten per Blok

Wong, Ronnie – Naamlijst Blok Hollandia

 

 

Plattegrond

 

Foto

 

Naamlijst

 

 

Index           Kampen in Midden-Java