Kampsterkten Java totaal

 

                                                                                                                                                                     23-12-2011

 

 

 

Uit deze grafiek is af te lezen, dat het totaal aantal geïnterneerden op Java in de twee­de helft van oktober 1945 ongeveer 16.000 bedroeg, terwijl dat omstreeks 1 november plotseling stijgt naar 23.000 en dan in de loop van november 1945 min of meer gelei­delijk opliep tot ongeveer 31.000.

 

Uit de naamlijsten van de evacuatietransporten blijkt, dat totaal ongeveer 42.000 per­so­nen uit de kam­pen werden overgebracht naar Batavia. In de maanden oktober en november 1945 werden reeds 8.500 mensen bevrijd en overgebracht naar Batavia, zodat nadien het aantal geïnterneerden nog van ongeveer 31.000 moet zijn opgelopen tot ongeveer 33.500.

 

 

 

Index          Kampsterkten Inleiding