Kampsterkten: Inleiding

 

                                                                                                                                                                     23-12-2011

Republikeinse kampen

 

De internering in de Republikeinse kampen op Java vond niet overal gelijktijdig plaats: in sommige regio’s werden alle Nederlanders op één dag opgepakt, in andere regio’s geleidelijk over een periode van enige weken, soms werden alleen de mannen (en oudere jongens) gevangen genomen en pas enkele weken later de vrouwen en kinderen, soms werden mannen, vrouwen en kinderen gelijktijdig geďnter­neerd.

 

Om enig inzicht te krijgen wanneer de internering is begonnen en hoeveel mensen op een bepaald moment geďnterneerd waren, zijn er grafieken gemaakt van het aantal geďnterneerden in alle regio’s van Java gedurende de maanden oktober en november 1945, voor de 9 regio’s in de provincie West-Java, voor de 13 regio’s in de provincie Midden-Java en voor de 10 regio’s van de provincie Oost-Java.

 

Voor iedere regio is een curve gemaakt, die het aantal geďnterneerden in die regio aangeeft gedurende de maan­den oktober en november 1945, de eerste twee maanden van de interneringsperiode (langs de vertikale as het aantal geďnterneerden, langs de horizontale as de datum). Bij iedere curve is door middel van een nummer de betrokken regio aangegeven. Voor iedere provincie is tevens een totaal-curve gemaakt, die een maat is voor het totaal aantal geďnterneerden in de gehele provincie. Deze drie grafieken voor respectievelijk West-, Midden- en Oost-Java hebben dezelfde vertikale en horizontale schaal, zodat de grafieken gemakkelijk kunnen worden vergeleken.

 

Tenslotte is er een grafiek voor geheel Java gemaakt, waarin de bovengenoemde afzonderlijke totaal-curven van West-, Midden- en Oost-Java zijn ingetekend als ook de som van deze drie curven, de totaal-curve voor geheel Java. Hier is de vertikale schaal aangepast, zodat de somcurve kon worden ingetekend.

 

 

 

Kampsterkten West-Java

Kampsterkten Midden-Java

Kampsterkten Oost-Java

Kampsterkten Java totaal

 

 

 

Bron: H.Beekhuis, Geďllustreerde Atlas Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 236-237

 

 

Index