Kertosono                      Lestari                           O-Java

 

                                                                                                                                                                     22-11-2011

Ligging

Kertosono lag aan de weg van Kediri naar Djombang, ongeveer 25 km ten noorden van Kediri. De suiker­fabriek Lestari wordt vermeld zowel op de Kaart van ondernemingen (nummer 5) als op de kaart in de Autowegen-Atlas (nummer 6), als op de Topo­grafische Kaart (blad 52.41 D). Deze suikerfabriek lag ongeveer 5 km ten noor­den van Kertosono.

Het kamp bestond uit 4 huizen achter de fabriek, omgeven door gedèk.

 

Kampleiding

Mw J.Drijsen

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

16-10-1945

Omgeving (1)

 

122

122

vr,ki

24-01-1946

 

Ngandjoek: Djati

122

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

 (1) uit wijde omgeving: de onderneming zelf en omliggende ondernemingen

 

Omstandigheden

voeding                 goed

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 168

Döhne, Frits – Persoonlijke mededeling

Drijsen, Rick - Persoonlijke mededeling

Interneringskampen op Java 15.05.46, NIOD, IC 061272 (lijst van kampen)

IRK-rapport, 10.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 43

 

Naamlijsten

Drijsen, R. - Persoonlijke mededeling (namen van enige families)

 

Plattegrond

Döhne, Frits - Tekening

Drijsen, Rick - Persoonlijke mededeling

 

Huidige situatie

De suikerfabriek bestaat nog steeds en is in volle productie; de 4 huizen, waarin het kamp was ondergebracht, zijn afgebroken (2007).

 

 

Plattegrond

 

 

Index          Kampen in Oost-Java