Kertosono                      Lestari                           O-Java

 

                                                                                                                                                                     22-11-2011

 

 

 

 

A. Wachtkantoor

G. Goot

B. Hoofdgebouw

H. Ketela-tuin

C. niet in gebruik

I. Bamboeschutting

D. Achtergalerij

J. Muur

E. Wacht

K. Waringin-boom

F. Poort

 

 

 

Bron: Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 168 (tekening F.W.Döhne)

 

 

 

Index                     Terug naar Lestari