Toeloengagoeng      Petjinan (ma)                      O-Java

 

                                                                                                                                                                     27-11-2011

Andere benamingen

Toeloengagoeng, Djepoen

 

Ligging

Petjinan was de Chinese wijk in het midden van de stad. Het kamp bevond zich in de buurt van Djepoen, in het zuiden van de stad. Deze kampong wordt vermeld op de Topografische kaart (blad 52.43 A).

Er was een mannenkamp èn een vrouwenkamp, beide op het zelfde terrein van een groot chinees huis, maar van elkaar geschieden door een bamboe schutting (met een kleine doorgang).

 

Kampbewaking

plaatselijke politie (volgens H.Drijsen TNI-soldaten)

 

Kampleiding

Hr Hermsen

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

06-07-1946

Omgeving (1)

 

 

 

jo,ma

06-07-46 (2)

Ked: Wonoredjo

 

 

 

jo,ma

10-12-46 (3)

 

 

 

82

jo,ma

13-04-47 (4)

 

 

 

83

jo,ma

20-04-1947

Trenggalek (ma)

 

 

 

jo,ma

xx-05-1947

 

Trenggalek (ma)

 

 

jo,ma

xx-05-1947

 

Blitar: Telogo

51

 

jo,ma (5)

xx-05-47 (6)

 

Evacuatie (7)

 

0

jo,ma

jo=jongens (boven 14 jaar), ma=mannen

Ked=Kediri

(1) directe omgeving (Kediri en Blitar), maar ook kampen in Oost-Java

(2) volgens Hr van Rosmalen veel later

(3) datum van het eerste visitatiebezoek van het IRK

(4) datum van het tweede visitatiebezoek van het IRK

(5) allen Warga Negara Indonesia

(6) mogelijk in meerdere transporten op verschillende dagen

(7) per trein naar Batavia samen met de vrouwen en kinderen, aankomst o.a. op 05-05-1947 (Minangkabau)

 

Omstandigheden (10-12-1946, maar ook 13-04-1947)

voeding                 300 g rijst pppd, suiker, koffie, thee, zout; centrale keuken voor mannen- en vrouwenkamp

wonen                   hier en daar elektriciteit, verder olielampen; donkere, vochtige ruimten

keuken                  gemeenschappelijke keuken voor ma en vr

water                     matig tot slecht put-water

sanitair                  primitief: tank in de grond met balken er over (veel stank, handmatig legen)

medische zorg     verpleegster aanwezig (Mw Willemse)

ziekten                  hongeroedeem, malaria, longontsteking

familiecontact     mannen bezochten vrouwen tweemaal per week; verder enig briefcontact mogelijk

toestand                zeer armoedig: nauwelijks kleding, geen schoenen, geen geld; donkere ruimten

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 175-176

Döhne, Frits – Persoonlijke mededeling

Drijsen, H. – Persoonlijke mededeling

IRK-rapport, 10.12.46, NIOD, IC 054592 (nr 2)

IRK-rapport, 13.04.47, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned. Indië, Doos 2, Map 4, nr 89 = NIOD, IC 054655

IRK-rapport, 13.04.47, NIOD, IC 032391

Rosmalen, H.A. van – Persoonlijke mededeling

Verslag, 26.11.46, NIOD, IC 054595

Verslag, NIOD, IC 055262

 

Plattegrond

Adama van Scheltema, R.C. – Persoonlijke mededeling

Rosmalen, H.A. van – Persoonlijke mededeling

 

Plattegrond

 

 

Index          Kampen in Oost-Java