Toeloengagoeng      Petjinan (ma)                      O-Java

 

                                                                                                                                                                     27-11-2011

 

 

A. Hoofdgebouw

M. Muur

B. Bijgebouw

N. Klappperbomen

C. Keuken

O. Poort

D. Paviljoen (bewoond)

P. Put

E. Garage (bewoond)

R. Bloemperk

F. Wacht

S. Sloot met latrines

G. Tennisbaan

T. Tomatentuin

H. Houten schutting

U. Klapperbomen

 

 

Bron: Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 177 (tekening F.W.Döhne)

 

 

Index                    Terug naar Petjinan (ma)