Toeloengagoeng       Petjinan (vr)                      O-Java

 

                                                                                                                                                                     27-11-2011

Andere benaming

Toeloengagoeng

 

Ligging

Petjinan was de Chinese wijk in het midden van de stad. Het kamp bevond zich in de buurt van Djepoen, in het zuiden van de stad. Deze kampong wordt vermeld op de Topografische kaart (blad 52.43 A).

Er was een mannenkamp èn een vrouwenkamp, beide op het zelfde terrein van een groot chinees huis, maar van elkaar geschieden door een bamboe schutting (met een kleine doorgang).

 

Kampbewaking

plaatselijke politie

 

Kampleiding

Mw Thomson, later Mw Döring, Mej van Deurne

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

06-07-1946

Ked: Slèmanan

 

 

 

vr,ki

08-10-1946

 

Evacuatie

 

 

vr,ki (1)

10-12-46 (2)

 

 

 

268 (3)

vr,ki

13-04-47 (4)

 

 

 

270 (5)

vr,ki

xx-xx-1947

Blitar: Gabroe II

 

 

 

vr,ki

xx-04-1947

 

Blitar: Telogo

116

 

vr,ki (6)

xx-05-47 (7)

 

Evacuatie (8)

 

 

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

Ked=Kediri

(1) zij, die langer dan 3 maanden in een Japans kamp hadden gezeten

(2) datum van het eerste visitatiebezoek van het IRK

(3) 143 vrouwen en 125 kinderen

(4) datum van het tweede visitatiebezoek van het IRK

(5) 145 vrouwen en 125 kinderen

(6) allen Warga Negara Indonesia

(7) mogelijk in meerdere transporten op verschillende dagen

(8) per trein naar Batavia samen met de mannen en oudere jongens, aankomst o.a. op 05-05-1947 (Minangkabau)

 

Omstandigheden

voeding                 300 g rijst pppd

wonen                   hier en daar elektriciteit, verder olielampen; donkere, vochtige ruimten

toestand                overvol

keuken                  gemeenschappelijke keuken voor ma en vr

water                     matig tot slecht put-water

sanitair                  primitief, onvoldoende

medische zorg     verpleegster aanwezig (Mw Willemse)

ziekten                  hongeroedeem, malaria

sterfgevallen        naamlijst van 4 personen

familiecontact     onderlinge bezoekregeling: ma bezoeken vr tweemaal per week

 

Literatuur

Adama van Scheltema, R.C. – Persoonlijke mededeling

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 176

Döhne, Frits – Persoonlijke mededeling

Drijsen, R. – Persoonlijke mededeling

IRK-rapport 10.12.46, NIOD, IC 054592 (nr 2)

IRK-rapport 13.04.47, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned. Indië, Doos 2, Map 4, nr 89 =NIOD, IC 054655

IRK-rapport 13.04.47, NIOD, IC 032391

Rosmalen, H.A. van – Persoonlijke mededeling

Seket, René - Persoonlijke mededeling (verslag)

Verslag 26.11.46, NIOD, IC 054595 (naamlijst van 4 overledenen)

 

Plattegronden

Adama van Scheltema, R.C. – Persoonlijke mededeling

Rosmalen, H.A. van – Persoonlijke mededeling

 

Plattegrond

 

 

Index          Kampen in Oost-Java