Toeloengagoeng       Petjinan (vr)                      O-Java

 

                                                                                                                                                                     26-11-2011

 

 

A. Hoofdgebouw

LV. Latrine vrouwen

B. Bijgebouw (bewoond)

M. Muur

C. Bomen

P. Put

H. Houten schutting

R. Poort

LJ. Latrine jongens

W. Wacht

 

 

Bron: Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 177 (tekening R.C.Adama van Scheltema)

 

 

Index                    Terug naar Petjinan (vr)