Batoe                         Poenten (ma)                      O-Java

 

                                                                                                                                                                     7-5-2012

Andere benaming

Huize Johnny Boy

 

Ligging

Batoe lag ongeveer 20 km ten noord-westen van Malang, hoog in de bergen. De plaats Poenten lag ongeveer 5 km ten noorden van Batoe. Poenten staat vermeld op de Kaart van ondernemingen, op de kaart in de Autowegen-Atlas en op de Topografische kaart (op de bovenrand van blad 54.42 C).

Er was een mannenkamp en een vrouwenkamp, direct naast elkaar gelegen. Het mannenkamp was ondergebracht in een groot herenhuis, Huize Johnny Boy, midden in de desa gelegen, met 8 kamers in het hoofdgebouw en 9 kamers in de bijge­bouwen.

Het IRK-rapport maakt melding van totaal vier huizen in plaats van twee: mogelijk zaten de mannen en (oudere) jongens in meer dan één huis.

Na het vertrek van de vrouwen uit het Zonnehuis werd dit huis bij het mannenkamp getrokken.

 

Kampbewaking

Pemoeda’s (dezelfde als in de Zusterschool) en ca 10 TKR-soldaten

 

Kampleiding

Hr J.J.Volkert

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

15-11-1945

Batoe: Zustersch.

 

110

110

jo,ma

xx-xx-1945

Omgeving

 

21

131

jo,ma

13-02-46 (1)

 

 

 

130 (2)

jo,ma

xx-06-1946

 

Batoe: Songgoriti

 

 

jo,ma

xx-07-1946

 

Malang

 

0

jo,ma (3)

jo=jongens (ouder dan 14 jaar), ma=mannen; Zustersch.=Zusterschool

(1) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(2) waaronder 27 mannen boven 60 jaar, 6 mannen tussen 55 en 60 jaar

(3) zij, die familie hadden in Malang

 

Omstandigheden

voeding                 100 g rijst, 200 g mais pppd; centrale keuken; vanaf januari zelf koken

                              voortdurende ruilhandel aan het gedek (streng verboden, toch gebeurd)

wonen                   weinig bagage (i.v.m. plotselinge internering), nauwelijks meubilair, weinig elektrisch licht

water                     drinkwater halen op 1,5 km afstand; in februari waterbak schoongemaakt: dan eigen voorraad

sanitair                  geen WC, alleen goot buiten, geen badkamer

medische zorg     zeer slecht: dokter Tresoelo deed niets

hygiëne                 zeer slecht; in februari grote schoonmaak i.v.m. bezoek van IRK

familiecontact     contact met vrouwen via het gedek streng verboden

 

Literatuur

Balsem, E.H. – Ondervragingsrapport NEFIS, 05.11.46, NIOD, IC 071095

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 196-197

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 273

Dambrink, Th.E. - Dagboek, NIOD, IC-dagboek 120

IRK-rapport, 13.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 50

Verslag, 20.12.46, NA, 2.10.17, PGH 1419, pg 56 (200 mannen, RK-pakketten, voedsel, gezinshereniging)

 

Naamlijsten

Balsem, E.H. - Ondervragingsrapport NEFIS, 05.11.46, NIOD, IC 071095 (alleen overledenen, schets kerkhof)

 

 

Index                    Poenten (vr)                  Kampen in Oost-Java