Batoe                          Poenten (vr)                       O-Java

 

                                                                                                                                                                     7-5-2012

Andere benaming

Zonnehuis

 

Ligging

Batoe lag ongeveer 20 km ten noord-westen van Malang, hoog in de bergen. De plaats Poenten lag ongeveer 5 km ten noorden van Batoe. Poenten staat vermeld op de Kaart van ondernemingen, op de kaart in de Autowegen-Atlas en op de Topografische kaart (op de bovenrand van blad 54.42 C).

Er was een mannenkamp en een vrouwenkamp, direct naast elkaar gelegen. Het vrouwenkamp was onder­ge­bracht in een huis, het  Zonnehuis, met 5 kamers in het hoofdgebouw en 6 kamers in de bijge­bouwen.

Het IRK-rapport maakt melding van totaal vier huizen in plaats van twee: mogelijk zaten de vrouwen en kinderen in meer dan één huis.

Na het vertrek van de vrouwen  werd dit huis bij het mannenkamp getrokken.

 

Kampbewaking

Pemoeda’s en ca 10 TKR-soldaten

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-10-1945

Omgeving

 

220

220

vr,ki

xx-11-1945

 

Batoe: Villa Nijland

90

130

vr,ki

04-01-1946

 

Batoe: Songgoriti

130

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

 

Omstandigheden

voeding                 100 g rijst, 200 g mais pppd; centrale keuken

wonen                   nauwelijks meubilair, weinig elektrisch licht

water                     drinkwater halen op 1,5 km afstand

sanitair                  geen WC, alleen goot buiten, geen badkamer

medische zorg     zeer slecht: Dr Tresoelo deed niets

familiecontact     contact met mannen via het gedek streng verboden

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 196-197

Bussemaker, H.Th. – Kampkind of Buitenkampkind, Kawatberichten 12/5, pg 14 (1994)

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 273

 

 

Index                    Poenten (ma)                 Kampen in Oost-Java