Kampsterkten West-Java

 

                                                                                                                                                                     23-12-2011

 

 

 

Uit deze grafiek is af te lezen, dat de internering rond 5 oktober 1945 begon in de omgeving van Poerwakarta (regio 5), twee dagen later gevolgd door de internering van ongeveer 2.000 personen in de omgeving van Buitenzorg (regio 3)  en op 15 okto­ber door de internering van 1900 personen in de omgeving van Soeka­boemi (regio 4). Zo kwam medio oktober 1945 het totale aantal geïnterneerden op ongeveer 4.000 personen. Door de bevrijding van geïnterneerden in Buitenzorg daalde dit aantal even, maar steeg weer door nieuwe interneringen in andere regio’s. Gedurende de maand november 1945 was het aantal geïnterneerden ongeveer stabiel, rond 2.200.

 

 

Index          Kampsterkten Inleiding                    Kampsterkten Java totaal

 

Kampsterkten Midden-Java            Kampsterkten Oost-Java