Kampsterkten Oost-Java

 

                                                                                                                                                                     23-12-2011

 

 

 

Uit deze grafiek is af te lezen, dat de internering rond 11 oktober 1945 begon in de omgeving van Kediri (regio 2), 3 dagen later in de omgeving van Malang (regio 7), een dag later in Soerabaja (regio 5) en een tweede golf van interneringen in de omgeving van Kediri (regio 2), waardoor het totaal aantal personen in de kampen omstreeks 20 oktober 1945 kwam op ongeveer 7.500. In de loop van november 1945 liep dit aantal op tot ongeveer 18.000 (niet zichtbaar in deze grafiek, wel in de grafiek van Java totaal).

 

 

 

Index          Kampsterkten Inleiding                    Kampsterkten Java totaal

 

                    Kampsterkten West-Java                 Kampsterkten Oost-Java