Kampsterkten Midden-Java

 

                                                                                                                                                                     23-12-2011

 

 

 

Uit deze grafiek is af te lezen, dat de internering rond 11 oktober 1945 begon in de omge­ving van Tegal (regio 1), een dag later in de omgeving van Jogjakarta (regio 10), weer een dag later in de omgeving van Pekalongan (regio 2), Ambarawa (regio 8), Salatiga (regio 9), waardoor het totaal aantal personen in de kampen omstreeks 15 oktober 1945 kwam op ongeveer 3.000. In de loop van oktober 1945 liep dit aantal naar ongeveer 5.000, omstreeks 20 november naar ongeveer 9.000 personen.

 

 

 

Index          Kampsterkten Inleiding                    Kampsterkten Java totaal

 

Kampsterkten West-Java                 Kampsterkten Oost-Java