Attentie!

 

Deze website is in de periode 2008-2017 opgezet onder Windows XP;

bij weergave onder Windows 10 treden storingen op: tekeningen,

zoals transportschemaís, worden niet weergegeven. Aan een oplossing

wordt gewerkt.

Henk Beekhuis, 4-2-2018

 

Bersiapkampen

(sinds 2005)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 8-9-2016

 

Inhoud

 

Tijdens de na-oorlogse periode (1945-1947) zaten in het voormalig Nederlands-IndiŽ vele Nederlanders gevangen in ex-Japanse kam≠pen, Opvangkampen of Republikeinse kampen; deze kampen zijnhier samengevat onder de naam van Bersiapkampen.

Per kamp worden de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de lig≠ging van het kamp, de in- en uitgaande transporten, een platte≠grond, fotoís of tekeningen, alsmede de bestaande literatuur. Van sommige kampen zijn naamlijsten beschikbaar.

 

 

Toelichting

Toelichting

 

Bersiapkampen: kampnamen geografisch

West-Java

Midden-Java

Oost-Java

Madoera

Sumatra

Borneo††††††

Celebes

Oost. Archipel


Republikeinse kampen: kampnamen alfabetisch

Geheel Java en Madoera

Overige gebieden

Republikeinse kampen op Java: aantal geÔnterneerden per regio

Grafieken over oktober/november 1945

 

 

Evacuatie van de kampen

Evacuatie uit de Republikeinse kampen

Ataka bij Suez-kanaal

Zeetransporten vanuit Semarang

Kamp Kandy op Ceylon

 

 

Op zoek naar je eigen kamp

Opsporing gezocht

 

Atlas

Atlas Bersiapkampen

 

 

 

 

Aanverwante

websites

 

Japanse burgerkampen in Nederlands-IndiŽ:

www.japanseburgerkampen.nl

 

Japanse krijgsgevangenkampen in en buiten Nederlands-IndiŽ

(ook Singapore, Birma/Thailand, Formosa, Japan e.d.):

www.japansekrijgsgevangenkampen.nl

 

Algemene

literatuur

 

Bussemaker, H.Th.Ė Bersiap! Opstand in het paradijs. De bersiap-periode op Java en Sumatra 1945-1946 (2005)

 

Van Delden, Mary C. - De republikeinse kampen in Nederlands-IndiŽ, oktober 1945 - mei 1947 (proefschrift 2007)

 

Beekhuis, Henk et al. Ė GeÔllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-IndiŽ 1945-1947 (2009)

 

Informatie